top of page

Nosework

Co je nosework? Tento sport se k nám dostal teprve v roce 2014 a od té doby se stal velmi populárním. Jednoduše by se dalo říct, že je to ,,práce nosem", při které psík vyhledává specifické pachy a to konkrétně skořici a pomeranč.

Nosework se skládá celkem ze čtyř směrů a to Urban (tedy čichání v lidských sídlech), Natural (čichání v přírodě), Water (čichání ve stojaté a tekoucí vodě), Discrimination (neboli řady, detekce pachu v řadách předmětů - konkrétně se jedná o řadu květináčů, zavazadel a lidí)  

image_6483441-113.JPG

Noseworku se se svými psíky věnuji od roku 2019. A za tu dobu jsme společně absolvovaly  množství tréninků, seminářů, intenzivek a dalších noseworkovcýh akcí.

Od roku 2023 jsem oficiálním instruktorem Nosework CZ

Nosework úspěchy mých psíků:

Maggie

Zkoušky:

- UZ, WZ, DZ, NZ (Master of nosework Z), U1, N1, D1, U2

Úspěchy na závodech:

- Nosework závod nočním městem (1. místo)

- Nosework závod nočním městem - druhý ročník (2.místo)

- Hoštecké čichobraní - (1.místo jednotlivci, 1.místo družstva) 

- The Lord of Nosework - řady (2. místo družstva) 

- Nosework závod nočním městem - třetí ročník (2. místo)

- Barevné čmuchání - řady (3. místo)

- The Lord of Nosework - urban (2. místo družstva)

- NW Vánoční řady 2023  (3.místo)

Jabba

Zkoušky:

- UZ, NZ, DZ

Úspěchy na závodech:

- Nosework závod nočním městem - třetí ročník (2. místo)

bottom of page